Välj en sida

Frontrunners for Sustainable Innovation

Nya idéer föds varje dag – men det är först när de testas, utmanas och sätts på prov som innovation sker på riktigt. Stockholmregionen är Sveriges innovationscentrum med en ledande position i Europa. Stockholmsregionen har stor variation av branscher och hög kompetens vilket bidrar till goda förutsättningar att utveckla innovativa företag som ligger i framkant. 

Frontrunners for Sustainable Innovation är ett gemensamt, EU-finansierat projekt, mellan tre av Stockholmsregionens starkaste innovationskluster: Kista Science City, Södertälje Science Park, Openlab och KTH. Tillsammans hjälper vi små och medelstora företag att utveckla sina idéer snabbare och ta sina innovationer till marknaden.

Nätverk och kunskap

Att innovera tillsammans är en av de viktigaste faktorerna för framgång. Tack vare ett stort nätverk och bred kompetens skapar vi arenan för möten mellan företag och offentlig sektor som bidrar till nya kontakter och nya insikter.

Upphandling

Utvecklade arbetsmetoder och processer är viktigt för att ge fler små och medelstora företag möjlighet att delta i offentlig upphandling. Vi vägleder och ger stöd till offentlig sektor för att snabbare få innovativa lösningar på marknaden.

Utveckla produkt eller tjänst

Vi ger små och medelstora företag möjlighet att utveckla sina tjänster och produkter inom smart stad och produktion – allt med starkt fokus på hållbarhet. Projektets test- och utvecklingsmiljöer finns i Kista och Södertälje. Fokus i Kista är på en hållbar och smart stad och i Södertälje hållbar produktion.

Koppling till akademi

Genom Frontrunners hjälper vi fler små och medelstora företag att hitta ny kompetens inom akademin. Det kan handla om att hitta nyckelkompetens för rekrytering eller ny infallsvinkel på ett problem.  Kanske kan exjobb eller kurser vara en möjlighet att få in ny spetskompetens och utveckla ditt företag. 

Kista Science City är Europas ledande ICT-kluster. Här finns världsomspännande teknikföretag såsom Ericsson och IBM, ett myller av spännande startup-företag och Stockholms ledande universitet.

Openlab är ett utmaningsdrivet innovations-community som tillhandahåller kurser för yrkespersoner och masterstudenter, co-workingytor, innovationsprojekt och ett konferenscenter.

Södertälje Science Park är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Vi satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen.

Kista Mobility Day

På Kista Mobility Day ges tillfälle att träffa andra små och medelstora företag verksamma inom digitalisering och mobilitet – och dessutom knyta kontakter med storföretagen, staden och skolorna. Här löser vi framtidens utmaningar redan idag.

Science Week

Med utgångspunkt i Södertäljes starka tradition av världsledande industriföretag och hållbar produktion satsar Södertälje Science Park på att bli en nationell nod för företag, forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Här kan aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt, nätverk och förbättra sin verksamhet, både inom produktion av produkter och av tjänster.

Framtidens lyktstolpe

Föreställ dig en gatlykta som inte bara lyser upp vägen genom parken utan också är uppkopplad och håller dig sällskap hela vägen hem. I Spånga-Tensta lanseras snart framtidens lyktstolpe som del av stadens strategi att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad. Målet är att sätta medborgarnas behov i centrum.

Elevate 2030

Utvecklar ni digitala lösningar som bidrar till hållbara städer eller hållbar produktion? Är ni beredda att skala upp verksamheten och kanske slå er in på nya marknader? Då erbjuder Elevate 2030 ett tillfälle att få utbyta erfarenheter med andra i samma situation, hitta nya allianser och möta etablerade aktörer – både inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder idag 10 platser och söker företag som vill utvecklas tillsammans med andra.

Norrsidans Innovation

Norrsidans Innovation tillhandahåller en IoT-lösning för smart sophämtning. De har gått från prototypverkstan i Södertälje Science Park till testbädden i Kista Science City, tack vare Frontrunners for Sustainable Innovation. Nu är de redo för nästa steg.

Kontakta oss

Karin Bengtsson, koordinator, Kista Science City
E-post: karin.bengtsson@kista.com

Conny Lemon, koordinator, Södertälje Science Park
E-post: conny.lemon@sscp.se

Malin Linngård, samverkansledare, KTH Näringslivssamverkan
E-post: maliol@kth.se