Välj en sida

Elevate 2030

Utvecklar ni digitala lösningar som bidrar till hållbara städer eller hållbar produktion? Är ni beredda att skala upp verksamheten och kanske slå er in på nya marknader? Då erbjuder Elevate 2030 ett tillfälle att få utbyta erfarenheter med andra i samma situation, hitta nya allianser och möta etablerade aktörer – både inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder idag 10 platser och söker företag som vill utvecklas tillsammans med andra. Programmet är kostnadsfritt för deltagande bolag och EU-finansierat, för att skapa hållbara städer. Programmet arrangeras av Urban ICT Arena i Kista och Södertälje Science Park.

Vilka företag söker vi?

 • Företag med digitala tjänster och/eller produkter som bidrar till att utveckla den smarta staden eller hållbar produktion.
 • Små och medelstora företag i Stockholmsregionen som tagit sig igenom etableringsfasen och har en stark vilja att skala upp verksamheten.
 • Företag som aktivt vill vara med och bidra till en hållbar region genom att utvecklas tillsammans med andra.

Vad krävs av er? 

 • Ett minimum på två ledande personer i företaget som är beredda att delta. Företaget utser de mest lämpade representanterna vid varje enskilt mötestillfälle, 1-2 personer/tillfälle.

Vad ingår?

 • Nya perspektiv och idéer för den egna verksamheten.
 • Tillgång till det senaste inom affärsutveckling och hållbarhet.
 • Erfarenhetsutbyte med likasinnade.
 • Kontakt med världsledande aktörer i näringslivet.
 • Möten med beslutsfattare i offentlig sektor.
 • Relationer med experter inom akademin.
 • Insyn i hur det svenska innovationssystemet kan hjälpa på resan.
 • Möjlighet till extra coachning exempelvis inom finansiering.