Välj en sida

Science Week

 

Science Week är ett årligt samhällsforum och event för att skapa delaktighet för en hållbar värld. Vi visar en mängd olika hållbara initiativ, bygger nätverk och ger inspiration för att skapa stolthet och framtidstro. Konkret innebär det ca 150 programpunkter, workshops och seminarier om stadsutveckling, hållbar produktion, kompentensutveckling, digitalisering och entreprenörskap. Syftet med Science Week är att skapa intresse för forskning, utveckling, innovation och högre utbildning och visa en mångfald av aktiviteter från många olika aktörer som visar såväl bredd som spets. Det handlar om innovationer, digitalisering, produktion, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Forskare, entreprenörer, studenter, elever, företag och anställda möts för att inspireras och prata om framtiden. Vi vill visa upp och skapa samverkan kring Kunskapsstaden Södertälje och hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara samhälle.

Science Week bidrar till att små och medelstora företag får kontakt med möjliggörare inom industri, akademi och offentlig sektor.

2021 skedde evenemanget digitalt för första gången, och för 2022 års digitala upplaga kommer ambitionsnivån höjas ytterligare.