Traction

 

Behöver ditt företag hjälp att växla upp, förverkliga en idé eller leda verksamheten framåt? Med hjälp av Traction kan ni få ett komplett stöd inom teknik, design, prototyp, business, management, finansiering och juridik. Allt skräddarsytt för små och medelstora företag.

Södertälje Science Park ambition är att utveckla producerande företags innovationsförmåga och öka hållbar produktion hos regionens små- och medelstora företag. Som ett led i detta arbete genomförs en förstudie av att starta upp ett inkubatorprogram som vänder sig till företag som vill utveckla en ny produkt, tjänst eller bli mer hållbar i sin produktion. Programmet kommer att starta i början på 2020 och innehåller stödmoduler i en blandning av gruppaktiviteter och individuellt stöd utifrån varje företags behov.

Vår förhoppning är att detta stöd bidrar till en hållbar framtid inom produktion.